more ethiopian soul and groove (various) - ethiopian urban modern music vol.3

19.00 €

 

New or Used : original new

Media : LP 180-220 gr

Grading cover / record : S / S (?)

Label : Heavenly Sweetness

Year : 2014

Pressing : HS096VL

Country : Ethiopia

Details / Info

Tracklist
A1 Girma Bèyènè : Ené Nègn Bay Manesh
A2 Seyoum Gèbrèyès And Wallias Band : Mètch Ené Terf Fèlèghu
A3 Hirut Bèqèlé : Ewnètègna Feqer
A4 Samuel Bèlay : Qèrèsh Endèwaza
A5 Girma Bèyènè : Yebèqagnal
B1 Mahmoud Ahmed : Lomiwen Tèqèbèlètch
B2 Muluqèn Mèllèssè : Djèmèrègne
B3 Assèlèfètch Ashiné And Géténèsh Kebrèt : Mètché Nèw
B4 Gétatchèw Mèkurya : Gèdamay